Văn bản do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày đăng: 22/08/2017

Văn bản do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành


 

STT

 

Số văn bản

 

Loại văn bản

 

Cơ quan

ban hành

 

Nội dung văn bản

 

Ngày ký

 

Tải về

 

1

 

39/2013/TT-BGDĐT

 

Thông tư

 

Bộ Giáo dục – Đào tạo

Hướng đẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục đào tạo

 

04/12/2013

 

Tải về

 

2

 

5972/CT_BGDĐT

 

Chỉ thị

 

Bộ Giáo dục – Đào tạo

Tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

 

20/12/2016

 

Tải về


Tải file đính kèm:
Tải File dính kèm