Thông báo tổ chức thi cuối kì I

Ngày đăng: 24/01/2018

Từ ngày 03/01/2018 đến ngày 17/01/2018, kế hoạch thi kết thúc học kỳ I (năm học 2017 – 2018) của Nhà trường đã diễn ra và hoàn tất. Công tác chuẩn bị cho kỳ thi hết sức chu đáo, đầy đủ từ số lượng phòng thi; số lượng phòng máy tính; cán bộ coi thi và trang thiết bị phục vụ thi.


Mỗi phòng thi không quá 40 sinh viên với hai cán bộ coi thi. Sinh viên mặc đồng phục nghiêm túc, làm bài tập trung, chăm chú, không trao đổi bài. Cán bộ coi thi thực hiện đúng các bước theo quy định của Nhà trường.

Thông báo tổ chức thi cuối kì I

              (Hình ảnh phòng thi A116, Lớp K102QH1,K102QL1, Môn thi: Marketing căn bản và du lịch)


Những môn thi trắc nghiệm trên máy tính, khi hết thời gian làm bài, các em biết được kết quả thi chính xác. Kỳ thi kết thúc và các em sinh viên hài lòng với nỗ lực học tập suốt học kỳ qua của chính mình.Thông báo tổ chức thi cuối kì I

           (Hình ảnh phòng thi A211, Lớp K112NN1,NN2 Môn thi: Đọc 3 tiếng Nhật )


 Hồng Mỹ

                                                                                                 

Các tin khác